FB
deenfrplruuk

Zapytanie ofertowe – separator kamieni

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż , dostawę i uruchomienie separatora kamieni o wydajności maksymalnej powyżej 5 000 kg/h dla zakładu PROVITUS w Zambrowie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Zapytanie odkamieniaczZapytanie ofertowe – obieraczka parowa

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie obieraczki parowej do warzyw okopowych do zakładu PROVITUS w Zambrowie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Obieraczka parowaZapytanie ofertowe – myjka wibracyjna

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie myjki wibracyjnej dla zakładu PROVITUS w Radzyminie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Myjka wibracyjnaZapytanie ofertowe – kocioł warzelny Radzymin

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie kotła warzelnego 750l do zakładu PROVITUS w Radzyminie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Kotły warzelne wwwZapytanie ofertowe – kocioł do gotowania zalewy 500 l

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie kotła warzelnego 500 l do zakładu PROVITUS w Radzyminie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Kocioł do gotowania zalewy RadzyminZapytanie ofertowe – kocioł do gotowania zalewy 1000 l

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie kotła warzelnego 1000 l do zakładu PROVITUS w Zambrowie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Kocioł do gotowania zalewyZapytanie ofertowe – urządzenie pakujące w folię

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie urządzenia pakującego w folię termokurczliwą dla zakładu PROVITUS w Radzyminie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Zapytanie urządzenie pakująceZapytanie ofertowe – dozownica

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie dozownicy do buraczków do zakładu PROVITUS w Zambrowie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

DozownicaZapytanie ofertowe – detektor metali

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż, dostawę i uruchomienie detektora metalu dla zakładu PROVITUS w Zambrowie.

Treść zapytania pod poniższym linkiem:

Zapytanie detektorAktualizacja zapytania ofertowego dotyczącego etykieciarki na zimny klej

Wszystkie zmiany/uzupełnienia zostały podkreślone w treści załącznika.

 

Opis zmian:

Pkt 2 – dodano orientacyjne długości przenośników

Pkt 3 – zmieniono wymaganie dotyczące ilości dostarczonych urządzeń do klientów

Pkt 7 – wydłużono termin składania ofert do 24.01.17r.

Pkt 11 – poprawiono wymagania dotyczące listy referencyjnej oraz dodano informacje o możliwości złożenia oferty w EUR

Zapytanie etykieciarka popr 1Zapytanie ofertowe

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 22 grudnia 2016 r dotyczącego etykieciarki informujemy, iż dopuszczamy możliwość składania ofert w walucie EUROZapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: Sprzedaż i dostawę i uruchomienie etykieciarki na zimny klej dla zakładu PROVITUS w Radzyminie.

Więcej szczegółów pod poniższymi linkami.

Zapytanie ofertowe

Etykieta 0,5 tył Etykieta 0,28 tył Etykieta 0,28 przód Etykieta 0,5 przód Słoje schematy Etykieta 0,72 tył Etykieta 0,72 przód

 Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert sprzedaży maszyn do przetwórstwa warzyw i owoców.

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertoweInformacja o wynikach

W związku z ubieganiem się przez firmę „PROVITUS” Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna  o dofinansowanie projektu pt. „Umiędzynarodowienie działalności firmy „PROVITUS” poprzez opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji” w PROGRAMIE OPERACYJNYM POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” – Etap I, Osi  priorytetowej I, w dniu 12 maja 2016 r. ogłaszamy, iż w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego nr: 1/04/2016/1.2POPW z dnia: 26.04.2016 r. ocenie podlegały oferty złożone zarówno  na  pierwotnym, jak i zaktualizowanym w  dniu  29.04.2016 r. formularzu  oferty.

Szczegóły w załączniku: Informacja o wynikachZapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu wewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” I Etap Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Szczegóły w załącznikach:

Zaytanie ofertowe

Standard tworzenia MBI

Minimalny zakres umowy warunkowej

Formularz oferty wraz z oświadczeniami

Formularz potwierdzający doświadczenie WykonawcyZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku:Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku:Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku:Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku:Zapytanie ofertoweFundusze Europejskie

fundusze

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Tytuł projektu: <<Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus” Dąbrowscy, Malesa spółka jawna>>
Wartość projektu: 542 420,27 PLN
Wysokość dofinansowania: 74,99 %Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania  6.1 „Paszport do Eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz, 414 z póź. zm.).

 

Szczegóły w załączniku: zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

 

Szczegóły w załączniku: zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

 

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Provitus Dąbrowscy, Malesa Sp.J.” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 prowadzonego na podstawie  przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły w załączniku:Zapytanie Ofertowe